Regulated by RICS


Asbest in vastgoed

Asbest in vastgoed

De meeste oudere woningen en gebouwen bevatten asbesthoudende bouwmaterialen. Doorgaans levert dat geen problemen op. Maar soms moet met risico's door de aanwezigheid van asbest nadrukkelijk rekening worden gehouden. Hofstede cs is deskundig, eerlijk en betrouwbaar en brengt jaarlijks in honderden gebouwen de aanwezigheid van asbest in kaart. Onze specialisten wijzen de weg in het oerwoud van wetten, regels en normen en zorgen er voor dat de valkuilen in de “asbestwereld” worden omzeild.

Indien er asbest aanwezig blijkt bepalen we nauwkeurig de hoeveelheden en de risico’s en ramen we de kosten van sanering en herstel. Desgewenst zorgen we er bij risico’s van blootstelling, renovatie of sloop voor dat het aanwezige asbest door gespecialiseerde bedrijven wordt verwijderd. Zorgvuldig en pragmatisch. Goed gedocumenteerd. Met zekerheid over het eindresultaat. Volgens alle wet- en regelgeving en tegen lage kosten.

Ruben  Breuls
Ruben Breuls
Adviseur Asbest & Bodem
ruben@hofstedeadvies.nl
06 - 34 49 15 43
Mark  Leedekerken
Mark Leedekerken
Adviseur Asbest
mark@hofstedeadvies.nl
06 - 28 83 76 44
Lex  Dol
Lex Dol
Adviseur Asbest
lex@hofstedeadvies.nl
06 - 15 09 46 48