Regulated by RICS


Nen - Meetstaat

Nen - Meetstaat

Zeker bij oudere gebouwen komt het vaker voor, dat het gebouwdossier en het gemeentearchief geen correcte set bouwtekeningen meer bevatten. Bij een eigendomsoverdracht, (ver)huur of financiering kan onzekerheid over de (verhuurbare) vloeroppervlakte leiden tot discussie tussen partijen. Hofstede cs zorgt in dat geval voor objectieve informatie.

Bij het opstellen van meetcertificaten werken we volgens de algemeen erkende NEN 2580. Allereerst verzamelen we alle beschikbare tekeningen. Tijdens een inspectie controleren we of de meest recente revisietekeningen inderdaad nog de huidige situatie beschrijven. Ook controleren we aan de hand van enkele hoofdmaten of de tekeningen maatvast zijn. Soms blijkt het mogelijk, om na enkele kleine correcties, de vloeroppervlakten vanaf de beschikbare tekeningen te bepalen. Soms echter wijkt de situatie dermate af, dat het gehele object opnieuw getekend moet worden. In dat geval leggen we ook de actuele maatvoering van alle ruimten in detail opnieuw vast.

In alle gevallen zorgen we voor een transparant en objectief meetcertificaat met de bruto-, netto- en verhuurbare vloeroppervlakten. Desgewenst rapporteren we per bouwdeel, per verdieping of voor afzonderlijke huurders. Bij mutaties of verbouwingen kunnen we snel voor een accurate revisie zorgen.

Ook bij het uitvoeren van een asbestinventarisatie of een bouwkundige opname bekijken we een object nauwkeurig en gedetailleerd. Vaak kunnen we bij een combinatie van verschillende inspecties tijd en kosten besparen.

Hans  Hofstede
Hans Hofstede
Adviseur Bodem
hans@hofstedeadvies.nl
06 - 27 00 12 12
Erik  Pit
Erik Pit
Adviseur Asbest en Bodem
erik@hofstedeadvies.nl
06 - 52 32 31 21