Regulated by RICS


Bouwkundige inspectie

Bouwkundige inspectie

Een goed en betrouwbaar overzicht in de technische conditie van een gebouw is vooral bij koop/verkoop belangrijk. In welke staat zijn de verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties? Wat is de bouwkundige staat? Hoe is de onderhoudstoestand? Hofstede cs kan dat alles voor u bepalen door een bouwkundig inspectierapport voor u op te stellen.

We voeren de bouwkundige inspectie uit volgens de NEN 2767. We kwalificeren en kwantificeren alle gebreken aan gebouw- en installatiedelen nauwkeurig. We maken een risico-inschatting en stellen een betrouwbaar MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) op. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke reserveringen op korte, middellange en lange termijn voor het onderhoud moeten worden gedaan.

Bij eigendomsoverdracht maar ook bij financiering kan onzekerheid over de (onderhouds)technische toestand leiden tot discussie. Hofstede cs zorgt in dat geval voor de objectieve informatie.

Ook bij het uitvoeren van asbestinventarisatie of het opstellen van een meetcertificaat bekijken we een object nauwkeurig en gedetailleerd. Bij een combinatie van verschillende inspecties besparen we daardoor tijd en kosten.

Jelle  Boere
Jelle Boere
Adviseur Asbest en Bouw
jelle@hofstedeadvies.nl
06 - 34 94 05 29
Robbert van der Laarse
Robbert van der Laarse
Adviseur Asbest en Bouw
robbert@hofstedeadvies.nl
06 - 46 37 85 45