Regulated by RICS


Bodem

Bodem

Bij de overdracht, ontwikkeling, exploitatie en financiering van vastgoed is de bodemkwaliteit een belangrijke factor.

Productiebedrijven adviseren we over de preventie van bodemverontreiniging (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, Bodemrisico-checklist, Plan van aanpak Bodembeschermende voorzieningen).

 

 

Voor huurders en verhuurders van bedrijfsterreinen brengen we de bodemkwaliteit in beeld bij de aanvang of beëindiging van een milieuvergunning of huurovereenkomst (Nulsituatie- en Eindsituatie-bodemonderzoek, NEN 5740).

Aan financiers van- en beleggers in vastgoed bieden we bij transacties zekerheid over de bodemkwaliteit in relatie tot het beoogde gebruik. Soms doen we dat op basis van al beschikbare informatie (Quickscan of Historisch bodemonderzoek, NEN 5725). Vaak voeren we echter ook zelf onderzoek uit (Verkennend bodemonderzoek, NEN 5740).

Als bij een object bodemverontreiniging aanwezig blijkt, dan is bij handhaving van de bestaande situatie meestal geen sanering nodig. De (her)ontwikkeling van een verontreinigd terrein geeft soms wel aanleiding tot een sanering. Voor bouwbedrijven, ontwikkelaars en architecten verzorgen we de voorbereiding, begeleiding en documentatie van saneringsprojecten. Bij de voorbereiding verzorgen we het noodzakelijke onderzoek (Nader bodemonderzoek, NTA 5755). In nauw overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag maken we het optimale saneringsplan en verzorgen we alle nodige vergunningen. Indien gewenst verzorgen we de aanbesteding en contractvorming met de uitvoerende aannemer(s). Tijdens de sanering verzorgen we de directievoering en de milieukundige begeleiding (Hofstede cs Milieuadviseurs is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu erkend als ‘intermediair’). Bij de afronding verzorgen we alle wettelijk vereiste documentatie en de administratieve afhandeling bij het bevoegd gezag.

Vanwege onze jarenlange ervaring schakelen relaties ons ook geregeld in voor een second opinion over werkzaamheden van derden. Die geven we graag, op een objectief onderbouwde, integere en transparante manier. Soms blijkt de kern van een vraagstuk een juridische kwestie. In dat geval werken we samen met de juridisch adviseur van de relatie of met een gespecialiseerd advocatenkantoor.

Hein de Natris
Hein de Natris
Adviseur Bodem
hein@hofstedeadvies.nl
06 - 54 78 26 99
Marion  Miltenburg
Marion Miltenburg
Adviseur Bodem
marion@hofstedeadvies.nl
06 - 47 78 62 03