Regulated by RICS


Disclaimer

Disclaimer

Op al onze diensten is DNR 2011 van toepassing, waarin ondermeer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en het volledige bericht te verwijderen. In dat geval is het niet toegestaan deze informatie te gebruiken. Indien u als opdrachtgever onverhoopt niet (geheel) tevreden bent over onze diensten stellen wij het bijzonder op prijs indien u dit kenbaar maakt; telefonisch of per email via klachten@hofstedeadvies.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om tot een oplossing te komen.

DNR 2011 is applicable on all our assignments and work, which include a limitation of liability. The information contained in this communication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient of this communication please return the communication to the sender and delete all copies. If you are not (fully) satisfied with our service, we would appreciate it if you let us know, by telephone or email klachten@hofstedeadvies.nl . We will contact you as soon as possible to come to a solution.