Regulated by RICS


Koop of verkoop van vastgoed

Koop of verkoop van vastgoed

Voor een succesvolle aan- of verkoop van een enkel object of een vastgoedportefeuille is het wegnemen van bouwkundige- en milieurisico’s essentieel. Een gedegen technische- en milieu due diligence betaalt zich terug. Hofstede cs brengt de situatie snel, helder en objectief in beeld voor koper én verkoper. Inschakeling van onze specialisten is dé basis voor goede afspraken en een evenwichtige risico- en kostenverdeling. Ook worden de onzekerheden bij de financier effectief weggenomen. De kans op onaangename verrassingen of discussies achteraf wordt zo minimaal. U hoeft zich daarover geen zorgen te maken en kunt zich volledig richten op de financiële en commerciële aspecten van de transactie.

Bij de verkoop van zowel individueel vastgoed als van vastgoedportefeuilles wordt Hofstede cs vaak betrokken. Goed bodemonderzoek neemt immers onzekerheden weg, waardoor de verkoop wordt vergemakkelijkt en de opbrengst wordt geoptimaliseerd. Met ons asbestonderzoek weet u zeker dat u veilig vastgoed aankoopt of verkoopt. Daarnaast voeren we bouwkundige inspecties uit, waarbij we de technische staat nauwkeurig in beeld brengen en de kosten op korte- en op middellange termijn ramen. Ten slotte brengen we helderheid voor (toekomstige) eigenaar en huurder(s) door eenduidige- en nauwkeurige meting van de vloeroppervlaktes (BVO en VVO).

 

Hein de Natris
Hein de Natris
Adviseur Bodem
hein@hofstedeadvies.nl
06 - 54 78 26 99
Hans  Hofstede
Hans Hofstede
Adviseur Bodem
hans@hofstedeadvies.nl
06 - 27 00 12 12