Regulated by RICS


Bodemsanering

Bodemsanering

Als uit onderzoek is gebleken dat de bodem is verontreinigd, is het soms nodig om een sanering uit te voeren. Meestal hoeft er, met creatieve oplossingen en in goed overleg met de overheid, niet veel aan een bodemverontreiniging te gebeuren. In enkele gevallen moeten de risico’s door beheersing of verwijdering van verontreinigde grond en/of –grondwater worden weggenomen. Of geeft een wijziging van terreingebruik of -inrichting aanleiding om de bodem te saneren.

Hofstede cs zorgde al vele malen voor een adequate voorbereiding, scherpe aanbesteding en zorgvuldige begeleiding van bodemsaneringen. Ook in complexe gevallen en bij exotische verontreinigingen. Binnen Nederland, maar soms ook (ver) daarbuiten. Met veel kennis van zaken. Pragmatisch en gericht op zo laag als mogelijke directe én indirecte kosten.

Hein de Natris
Hein de Natris
Adviseur Bodem
hein@hofstedeadvies.nl
06 - 54 78 26 99
Marion  Miltenburg
Marion Miltenburg
Adviseur Bodem
marion@hofstedeadvies.nl
06 - 47 78 62 03